Förlagets beskrivning

What's up? 3 har utformats efter det centrala innehållet i den nya kursplanen och stor vikt har lagts vid kommunikativa övningar. What's up fungerar oavsett om man börjar med engelska i åk 3 eller tidigare.


Eleverna får lära sig nya ord temavis. En del av orden återkommer i flera kapitel. På så sätt repeterar eleverna ord de redan kan och nya ord tillkommer.