Förlagets beskrivning

Matte Direkt 4A grundbok möjliggör för alla elever att arbeta utifrån sin nivå. Elevboken innehåller 4 kapitel. Varje kapitel inleds med en ingressbild där matematiska begrepp och målsättningen med kapitlet finns, samt diskussionsfrågor som lämpar sig väl för helklassdiskussion. Den gröna grundkursen och den blå kursen går att arbeta med parallellt, vilket ger flexibilitet.

Materialet kan kompletteras med Matte Direkt Skriva-böcker där eleven kan räkna och skriva direkt i boken. Skriva-böckerna vänder sig till elever som arbetar med grön grundkurs och blå kurs. 

ALVA appen innehåller digitalt extramaterial för läxläsning och färdighetsträning.