Förlagets beskrivning

Matte Direkt 4A grundbok möjliggör för alla elever att arbeta utifrån sin nivå. Elevboken innehåller 4 kapitel.