Förlagets beskrivning

WOW 1 är första delen i Lära förlags nya läromedelsserie i engelska för gymnasiesärskolan. WOW 1 följer samma ungdomar som LOL-läromedlen.
Här har de blivit några år äldre och provar på saker som att helgjobba i
en djuraffär och åka in till London själva. I WOW 1 blir dialogerna successivt längre och övningar i att att följa instruktioner och hitta texter och bilder på nätet introduceras. Lärandet utgår helt från elevens språkanvändning och
språkförståelse. Med utgångspunkt i de vardagsnära och humoristiska dialogerna, med enkelt språk och mycket upprepningar, utvecklar eleven i lugn takt sin förmåga att kommunicera på engelska.

WOW 1 är en kombinerad text- och övningsbok. Till boken finns en lärarwebb att köpa till, med inläst text till böckerna, filmer, hörövningar, lärarhandledning med mera.