Förlagets beskrivning

WOW 1 Digital är första delen i Lära förlags nya läromedelsserie i engelska för gymnasiesärskolan. WOW 1 Digital följer samma ungdomar som LOL-läromedlen. Här har de blivit några år äldre och provar på saker som att helgjobba i en djuraffär och åka in till London själva. I WOW 1Digital blir dialogerna successivt längre och övningar i att att följa instruktioner
och hitta texter och bilder på nätet introduceras. Lärandet utgår helt från elevens språkanvändning och språkförståelse. Med utgångspunkt i de vardagsnära och humoristiska dialogerna, med enkelt språk och mycket upprepningar, utvecklar eleven i lugn takt sin förmåga att kommunicera på engelska.

WOW 1 Digital är en interaktiv digitala bok med inläst text, filmer, hörövningar med mera. I denna digitala version ingår lärarhandledning.