Förlagets beskrivning

Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är indelad i temanr med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevens behov.

Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner, recensioner, reportage, samt utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. Efter varje text finns en hänvisning till vilka uppgifter i Workbook som är lämpliga att arbeta med. I slutet av varje temaområde finns förslag på två examinationsuppgifter, Final Assignments, där eleven får visa vad den har lärt sig under arbetet med temat.

Ljudfilerna finns på förlagets hemsida under extramaterial.