Förlagets beskrivning

Basläromedel i engelska för årskurs 9 som utgår från individen. Som lärare kan du projicera texten i klassrummet medan eleverna lyssnar.

Textboken är indelad i teman. Inom varje tema möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner, recensioner, reportage, samt utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. Efter varje text finns en hänvisning till vilka uppgifter i Workbook som är lämpliga att arbeta med. I slutet av varje temaområde finns förslag på två examinationsuppgifter, så kallade Final Assignments där eleven får visa vad den har lärt sig under arbetet med temat.