Förlagets beskrivning

Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är indelad i tematiska sektioner med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader vilket gör att undervisningen kan anpassas efter elevens behov. Inom varje tema möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner...

Texten finns i form av MP3-filer på förlagets hemsida under extramaterial.