Förlagets beskrivning

Basläromedel i engelska för åk 8 som utgår från individen. Som lärare kan du projicera texten i klassrummet medan eleverna lyssnar. Textboken är indelad i teman. Inom varje tema möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner, recensioner, reportage, samt utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. Efter varje text finns en hänvisning till uppgifter i Workbook.