Förlagets beskrivning

Under 2015 utkommer Wings årskurs 7 i en ny upplaga med böcker skrivna för att uppfylla kraven i Lgr11.

I Wings interaktiva böcker finns alla texter och instruktioner inlästa med naturligt tal. Eleven får tillgång till de inspelade texterna, hörövningarna och webbövningarna på ett och samma ställe.