Förlagets beskrivning

Under 2015 utkommer Wings årskurs 7 i en ny upplaga med böcker skrivna för att uppfylla kraven i Lgr11.

Övningarna, som har ett tydligt färdighets­fokus, ligger samlade under följande rubriker: Words and Phrases, Reading, Listening, Speaking, Writing och Grammar. Här tränas även olika strategier för muntlig interaktion, läs- och avlyssningsstrategier, samt vad som kännetecknar de olika texttyperna.