Förlagets beskrivning

I boken Vikingar får vi möta vikingapojken Sven som berättar om vikingarnas resor, om hur de bor, klädsel och vanor, om asatron och mycket annat.

Innehållet i böckerna är utarbetat för att följa målen i de nya kursplanerna. Språket är bearbetat och därför enkelt att både läsa och förstå. Svåra ord förklaras i marginalen.

Böckerna kan med fördel användas till elever med kognitiva funktionsnedsättningar, till elever med läs- och skrivsvårigheter eller till elever som har ett reducerat ordförråd.