Förlagets beskrivning

Ungdomskulturer beskriver ungdomars villkor och roller i samhället. Boken tydliggör hur samhällets förändrade förhållanden och strukturer synliggörs genom ungdomars kulturella uttryck.

Ungdomskulturer beskriver ungdomars villkor och roller i samhället.