Förlagets beskrivning

Hur utvecklas vi till att bli självständiga personer? Hur förändras samhället? Vad menas med att samhället är globalt och urbant? Varför är demokratiska samhällen ändå ojämlika?

Sociologi handlar om samhället och människan som samhällsvarelse. Utgångspunkten är att människan och samhället hör ihop, de kan bara finnas tillsammans.