Förlagets beskrivning

Språkvägen bygger på en tydlig och strukturerad arbetsgång. Här får eleverna möta texten genom att först lyssna, sedan tala och slutligen skriva och läsa.

Kraften läggs på innehållet och inte på att förstå nya övningstyper. All inlärning bygger på repetition och därför bearbetas samma text ur många olika infallsvinklar. Varje tema inleds alltid med en tankekarta i bilder.