Förlagets beskrivning

I SOL NOVA Geografi får eleven kunskaper om varför vår jord ser ut som den gör och vad som bidrar till att den hela tiden formas och förändras. Utgångspunkten är att eleven ska förstå den värld hen lever i, för att kunna planera för en hållbar framtid.

Geografi 7 inleder med ett kapitel om vad geografiämnet handlar om och varför vi läser just geografi . Därefter följer områdena; jorden och kartan, väder och klimat, jordens befolkning, resurser och hållbarhet. Boken avslutas med ett kapitel om våra världsdelar. I geografi 7 läggs grunderna för att förstå geografiämnets karaktär.

Geografi 8 fördjupar elevernas kunskaper kring jordens naturresurser och jordens befolkning. Till exempel finns avsnitt om produktion, konsumtion, transport, migration och urbanisering.

Geografi 9 blickar mot framtiden. Hur ser våra olika livsvillkor ut idag i olika delar av världen och kommer de vara hållbara i framtiden? Till exempel lyfts områden som fattiga/rika och hälsa/ohälsa.