Förlagets beskrivning

Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA utgår från de reviderade kursplanerna. SOL NOVA Geografi handlar om att förstå den värld vi lever i och varför den ser ut som den gör.

Texterna är upplästa med en neutral talsyntes, AI, vilket gör att rösterna blir verklighetstrogna.