Förlagets beskrivning

I Samhälle i dag 9 breddas perspektivet ytterligare. Efter de inledande kapitlen om ekonomi och samhället och maten, beskrivs EU, länder i världen och vår många gånger ojämlika och konfliktfyllda värld.

I avslutningskapitlet diskuteras skolan. Stämmer t ex mediernas bild av skolan?