Förlagets beskrivning

Böckerna i SOL 4000-serien utgår från frågor om kultur och identitet till internationella utblickar, där konflikter och de mänskliga rättigheterna diskuteras.