Förlagets beskrivning

Grundbok i teknik för åk 1-3 med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder underlättar läsförståelsen. 
I grundboken PULS Teknik-boken för årskurs 1-3 får eleverna upptäcka tekniken som finns runt omkring dem, hemma, i skolan och i olika fritidsaktiviteter. Uppgifterna som finns både i grundboken och arbetsboken syftar till att eleverna ska få erfarenhet av hur tekniskt utvecklingsarbete går till. De får undersöka föremål och ge förslag till förbättringar. De får också träna på att dokumentera sitt arbete i text och bild. 

Den interaktiva boken har samma innehåll som den tryckta boken. Här finns också inläst text för elever som behöver lässtöd.