Förlagets beskrivning

PULS Teknik 1-3

För att eleverna ska lära sig om hur tekniskt utvecklingsarbete kan gå till, finns det uppgifter både i grundboken och i arbetsboken där de får undersöka föremål och ge förslag till förbättringar. De får också träna på att dokumentera sitt arbete i text och bild.

I lärarboken finns bland annat lektionsförslag och kopieringsunderlag. Facit och extramaterial finns på PULS lärarwebb. PULS Teknik-boken finns också som Interaktiv bok.
Lärarboken

Till varje uppslag i elevens grundbok får du en mängd tips i lärarboken. Här finns diskussionsfrågor, mer fakta och förslag på uppgifter kopplat till innehållet. Till en del uppgifter finns också kopieringsunderlag. Tanken är att göra arbetet med grundböckerna lätt och omväxlande. Extramaterial och facit finns på www.nok.se/puls1-3.

Förutom handledning till varje uppslag i grundboken får du:

Artikeln Läs och förstå faktatexter av Ingvar Lundberg. Han ger konstruktiva förslag på hur du kan undervisa om läsning av faktatexter - allt för att göra det lättare för eleverna att förstå.
Artikeln Svenska som andraspråk med tips på vilka ordgrupper som kan vara svåra för elever med svenska som andraspråk. Här finns också listor på ord och begrepp du kan lyfta inför läsning av texten.
Koppling till Lgr 11: Tabell över centralt innehåll. Här finns en sammanställning över hur det centrala innehållet fördelas i de olika kapitlen. Bedömningstabellen innehåller kunskapskraven som du kan använda för att följa varje elev. Till varje kapitel finns kunskapsprovet Minns du? Bara att kopiera!

Arbetsböckerna

Arbetsböckerna hjälper eleverna att förstå ord och begrepp de läst i grundböckerna. De visar hur man kan tänka kring texten: Vad stod det? Vad kommer jag ihåg? Vad tänker jag själv? Uppgifterna i PULS arbetsböcker är varierade och kul. Här finns rebusar, korsord och kluriga frågor.
Interaktiv bok 

Interaktiv bok har samma innehåll som den tryckta boken. Dessutom får ni inläst text, sökbart innehåll, möjligheter att anteckna och stryka över. Här finns också extramaterial i form av bildspel, filmer, interaktiva kartor och repetitionsfrågor som rättas direkt. Den interaktiva boken kan användas på flera sätt. Med hjälp av projektor har du genomgångar och samtal med hela klassen. Dina elever lyssnar, läser och gör övningar i dator, surfplatta eller telefon.