Förlagets beskrivning

PULS Kemi sträcker sig från forna tiders kemi och den betydelse tidiga upptäckter har haft för nutiden, fram till i dag då vi brottas med frågor som rör klimatpåverkan och resursanvändning. Kemins begrepp, modeller och teorier har en central plats. Boken tar upp materiens minsta beståndsdelar och deras betydelse och roll i olika spridnings­processer och i frågor om energi- och resursanvändning. Miljö- och hälsoperspektivet löper som en röd tråd genom boken. Varje kapitel avslutas med instuderings­frågor med stigande svårighetsgrad samt en sammanfattning.