Förlagets beskrivning

Denna läromedelsguide på modersmål är en hjälp för elever som inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att på egen hand ta till sig innehållet i boken Puls Kemi 7-9. Det kan ses som ett komplement till studiehandledning.

Läromedelsguiden innehåller både en förklarande del på arabiska och en inläsning av bokens text på svenska. Det följer bokens sidoindelning och stycken. Eleven kan fritt navigera mellan dessa, läromedelsguiden och svenskan. Härigenom stärker läromedelsguiden både elevens modersmål och det svenska språket men framför allt elevens kunskaper i ämnet. Läs mer om våra läromedelsguider på modersmål här:>>

 

Fakta om boken:

  • Studiehandledare: Taghreed Zekert & Issam Quwar
  • Språk: Arabiska
  • Omfång: Läromedelsguiden omfattar 22 timmar 47 minuter