Förlagets beskrivning

PULS Geografi Europa beskriver först vår världsdel ur ett geografiskt helhetsperspektiv. Sedan följer en fördjupad genomgång av Europa uppdelad i fem olika områden: Östersjöländerna, Västra Europa, Östra Europa, Centrala Europa och Södra Europa.

De fem områdena presenteras så att eleverna ska kunna göra jämförelser för att hitta likheter och skillnader mellan de olika delarna. Boken avslutas med ett kapitel om hållbar utveckling med fokus på det globala klimatet, resurser och miljö.