Förlagets beskrivning

NYHET!
Sverigeboken handlar om vår jord och vårt land.
PULS Geografi Sverige börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, om att bo i Sverige och Sveriges natur. Boken handlar också om hur vi människor använder och påverkar naturen och varför det är viktigt att återanvända och återvinna.

 

NYHET!
Nordenboken handlar om våra grannländer.
PULS Geografi Norden beskriver hur landskapen i Norden har förändrats från istid fram till nutid. De nordiska länderna presenteras med samma upplägg för att vi ska kunna jämföra och hitta likheter och skillnader. För varje land finns en tydlig uppdelning i kulturgeografi och naturgeografi. I boken finns dessutom kapitel om kartor, klimat och hållbar framtid med fokus på energifrågor. Varje kapitel har fördjupningsuppslag som har med framtid, forskning eller historia inom geografiämnet att göra.

 

 

 
NYHET!
Europaboken handlar om vår världsdel
PULS Geografi Europa beskriver först vår världsdel ur ett geografiskt helhetsperspektiv. Sedan följer en fördjupad genomgång av Europa uppdelad i fem olika områden: Östersjöländerna, Västra Europa, Östra Europa, Centrala Europa och Södra Europa. De fem områdena presenteras så att eleverna ska kunna göra jämförelser för att hitta likheter och skillnader mellan de olika delarna. Varje kapitel har ett fördjupningsuppslag som har med framtid, forskning eller historia inom ämnet geografi att göra. Boken avslutas med ett kapitel om hållbar utveckling med fokus på det globala klimatet, resurser och miljö.

PULS Arbetsböcker
Arbetsböckerna i A4-format innehåller uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är kopplade till grundbokens innehåll och syftar till att utmana elevernas tänkande.

 

 

Arbetsbok Sverigeboken
Vad är geografi
Vår jord
Jordytan förändras
Vi bor i Sverige
Sveriges natur
Återanvändning

 
Arbetsbok Norden
Geografi, beskrivning av jorden
Kartor
Vi bor på Norra halvklotet
Norden befolkas
Nordens länder
Hållbar framtid

 
Arbetsbok Europa
Vår jord
Vårt Europa
Östersjöländer
Östra Europa
Västra Europa
Centrala Europa
Södra Europa
Resurser
Hållbar utveckling
Levnadsvillkor i världen