Förlagets beskrivning

Mitt i språket är ett basläromedel som riktar sig till undervisning i det flerspråkiga klassrummet. Mitt i språket B, läsebok består av nio delar med fem kapitel i varje del. I varje del finns en sångtext. Texterna och sångerna skildrar fyra barns vardag i en mångfaldig kontext. Mitt i språket B består av:
• Läsebok
• Arbetsbok
• Tryckt lärarhandledning
• Digital färdighetsträning för eleverna
• Digitalt lärarstöd