Förlagets beskrivning

Nu finns MatteBorgen i ny upplaga! Vårt populära och uppskattade läromedel är omarbetat och anpassat utifrån den nya läroplanen. Vi har samtidigt tagit tillvara på de synpunkter vi fått från våra användare och passat på att ge böckerna en ny och modern form.