Förlagets beskrivning

Boken skildrar människors lärande och växande utifrån skilda livsvillkor och samhällen. Varje kapitel inleds med en uppgift eller övning som aktiverar eleverna redan från start.

Det kan vara ett fall som analyseras, en övning som genomförs enskilt eller i grupp eller en diskussionsuppgift.