Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 11 eleverna i åk 1 - 3 arbeta med jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra, månens olika faser, stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året, samt årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
Genom att prata om modeller för himlakropparnas rörelser eller skapa egna modeller, kan eleverna få förståelse för att en modell är en förenklad bild av verkligheten och ett redskap för att beskriva och förklara observationer. 
Eleverna ska tränas i att dokumentera naturvetenskapliga undersökningar. Eleverna ska få möjlighet att klä sina tankar om olika undersökningar i texter, bilder, fotografier eller andra uttrycksformer.
I Jorden och universum får eleverna läsa om och arbeta med många olika uppgifter om rymden. 
Eleverna får bl a arbeta med dag och natt, årstider, månens faser, stjärnbilder och solsystemet. I enkla undersökningar och experiment får eleverna erfarenhet av och förståelse för begrepp, modeller och teorier.