Förlagets beskrivning

Läromedlet Hälsa består av en lärobok och en arbetsbok som tillsammans
omfattar det centrala innehållet for kurserna Hälsa 1 och Hälsa 2 i gymnasiesärskolan.
Läromedlet ger eleven både grundläggande och fördjupade kunskaper i ämnet Hälsa.
Läroboken har sju kapitel med innehåll som:
• hälsa och livsstil
• samhällspolitiska mål
• levnadsvanor och hälsa
• hälsofrämjande aktiviteter
• hälsoarbete på olika nivåer
• livskvalitet i olika åldrar
• olika träningsmetoder

Läroboken har en lättläst text och innehåller många berättelser och bilder.
I varje kapitel finns en symbol med en solros. Här finns Samtala om med förslag på samtalsfrågor.
Läroboken kan även användas för studier i kursen Idrott och hälsa 1. Innehållet täcker delar av kursens centrala innehåll.

Läromedlets text är inläst och finns att ladda ner på www.laraonline.se.
Till Hälsa-lärobok finns en arbetsbok med arbetsuppgifter som ger möjlighet till repetition av textinnehåll samt vidare fördjupning i ämnet.
Inläsning av boken finns på Hälsa - Lärarwebb och där finns även förslag på hur läromedlet kan användas i de olika kurserna.
Läromedlet finns även som online-bok.