Förlagets beskrivning

Det interaktiva läromedlet Hälsa Digital består av en digital lärobok med tillhörande arbetsuppgifter. Läromedlet omfattar det centrala innehållet for kurserna Hälsa 1 och Hälsa 2 i gymnasiesärskolan. Eleven ges både grundläggande och fördjupade kunskaper i ämnet Hälsa.