Förlagets beskrivning

Textböckerna till åk 4 och åk 5 är tematiskt uppbyggda. Populära teman, som t.ex. Family, Time, Food, Clothes, School, Stories, Friends och de två helt nya kapitlen Holidays och World Wide English, blandas med roliga och användbara dialoger där eleverna får träna modern vardagsengelska.

Böckerna innehåller även berättade texter, sånger, spel, dikter, rim och ramsor.