Förlagets beskrivning

Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs B och bygger på genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier.

Extramaterial (filmer, ljudfiler, uppläsning, övningar etc.) finns att tillgå på förlagets hemsida.