Förlagets beskrivning

Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs B och bygger på genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier.