Förlagets beskrivning

Formula 9 Lgr11 är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 9. Det är en omarbetning av den tidigare Formula 9-boken för anpassning till den nya kursplanen.