Förlagets beskrivning

Forma svenskan är en heltäckande övningsbok i svensk grammatik avsedd för undervisning i svenska som andraspråk.

Boken är anpassad för GRNSVA2, SVASVA01, SVASVA02 och riktar sig till elever på gymnasiet, Sva G, Komvux, bildningsförbundens kurser samt högskolans kurser och motsvarar B2 på den europeiska språkskalan, CEFR.