Förlagets beskrivning

Short Stories är Echos skönlitterära del. Den innehåller noveller från vitt skilda delar av den engelsktalande världen, utvalda för att passa både nivån och eleverna. Där Main Issues fokuserar på fakta och form, så bjuder Short Stories på en koncentrerad läsupplevelse. Novellerna gör det enkelt att variera och integrera skönlitteratur i din undervisning.

I vart och ett av de tio kapitlen i finns övningar med fokus på förståelse, språk och litteraturanalys.