Förlagets beskrivning

Echo 6 är ett flexibelt läromedel för Engelska 6, som ger dig möjlighet att undervisa på ditt sätt. I Short Stories 6 finns 10 utvalda noveller från hela världen, som kombineras med äldre texter, poesi, drama och utdrag ur kända romaner. Till varje avsnitt hör praktiska övningar i läsförståelse, språk, jämförelser mellan äldre och moderna texter, samt litteraturanalys.

I digitalboken finns följande extramaterial integrerat i boken:
- Texter inlästa med olika engelska accenter
- Instruktioner inlästa med naturligt tal
- Specialskrivna och autentiska hörövningar med arbetsblad
- Facit till bokens uppgifter
- Webbövningar på ordförråd.