Förlagets beskrivning

Fakta och skönlitteratur samspelar i Echo. Det gör att du kan undervisa om angelägna ämnen på flera sätt. Börja i en specialskriven faktatext, studera texttypen och få igång engagerade samtal i din klass. Fortsätt sedan till novellen på samma tema, där elevernas insikter växer. Eller, jobba med hörförståelsefilmerna och träna vidare individuellt med webbmaterialet. Allt ingår!
 
Flexibiliteten är kärnan i Echo. För varje del du väver in blir värdet för eleverna större. Och du sparar tid!