Förlagets beskrivning

English for a global generation.
In a digital age.

Echo ger fakta och fiktion inom angelägna ämnen, med fokus på förmågorna och med tydliga målbeskrivningar enligt Gy2011.
Echo 5 och 6 för studieförberedande program


Main Issues

Utvecklar kunskaper om genrer och omvärldsförhållanden

Texter och uppgifter är tydligt kopplade till GY 2011

Metodisk färdighetsträning - läs, analysera, producera själv

Utförligt "resursavsnitt"


Main Issues 5 och 6

Main Issues fokuserar på förmågorna i kurserna såväl som elevernas utveckling till tänkande och analyserande människor. I Main Issues 5 arbetar ni exempelvis med teman som Global Tourism, Bullying och Dreams and Role Models. I Main Issues 6 handlar det bland annat om War Experiences, Job Applications och Gender Issues. 

Reception
Varje text i Main Issues tillhör en tydlig texttyp: debattartikel, broschyr, intervju, formellt brev etc. Eleverna får därmed en värdefull provkarta över olika genrer. Texterna speglar flera engelsktalande länder och sammanhang. I Main Issues 6 hittar du även Facts & Figures korta faktatexter som stöttar elevernas egen research.


Short Stories är Echos skönlitterära del och innehåller utvalda noveller från hela världen. I Short Stories 6 knyts varje novell dessutom samman med en äldre prosatext, dikt eller pjäs, av kända författare som Wilde, Shakespeare och Austen. Eleverna får möjlighet att jämföra och se likheter mellan texter, samt arbeta med språk, innehåll och litterära begrepp.

 
Echo 5 Vocational för yrkesförberedande program

Echo Vocational består av Main Issues och Short Stories. De två böckerna används med fördel parallellt och griper in i varandra för att ge dig maximalt undervisningsstöd.

Main Issues teman har fokus på hur vi lever och arbetar idag,  med ämnen som: Job seeking, The Road to Success, Social networks, etc, som förbereder både för arbetsliv och vardagsliv