Förlagets beskrivning

Vem får man servera alkohol och vad måste man ta hänsyn till? Det är huvudfrågorna som ställs i Drycker och ansvarsfull alkoholservering.