Förlagets beskrivning

Vem får man servera alkohol och vad måste man ta hänsyn till? Det är huvudfrågorna som ställs i Drycker och ansvarsfull alkoholservering. Boken är främst avsedd för kursen drycker och ansvarsfull alkoholservering på Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet, men den är också användbar i samband med fortbildning kring ansvarsfull alkoholservering.