Förlagets beskrivning

I denna andra upplaga har det tillkommit moment kring programmering, i enlighet med ändringar i kursplan och delkursplaner som infördes 2018.

CordaNova delkurs 1 och 2, elevbok i korthet: 
• anpassat för ungdomar och vuxna som behöver stärka sina grundkunskaper i matematik 
• studerande med invandrarbakgrund får stöd i sin språkutveckling i svenska
• utvecklar förståelsen av matematiken och dess roll i samhället.