Förlagets beskrivning

 Lågstadiets SO-undervisning. Innehåller allt eleverna bör kunna i geografi, samhällskunskap, historia och religion enligt kursplanerna åk 3, Lgr11. Hänsyn har tagits till den begränsade läskunnigheten i åk 1, sedan växer bokens textmängd till en lagom stor utmaning för åk 3.

ARBETSBÖCKER: Två arbetsböcker till grundboken.
I arbetsböckerna
får eleverna möjlighet att repetera, befästa och fördjupa sina
kunskaper i SO. De får arbeta med uppgifter för att utveckla sin förmåga
att:
- analysera
- kommunicera
- förstå och använda begrepp
- använda kunskaper i SO för att granska information, kommunicera och ta ställning.