Förlagets beskrivning

¡Qué alegría! Vilken glädje!
Alegría för steg 1–5 i spanska har som mål att få igång kommunikation i klassrummet. Fokus ligger på ökat ordförråd: ord, ord, ord! Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Du kan välja att använda allt-i-ett-böckerna i serien Alegría både som tryckta böcker och som Onlineböcker, beroende på hur digitalt du vill arbeta med spanskan i ditt klassrum. Fördelen med Onlineboken är att allt elevljud ligger i form av länkar direkt på bokens sidor. Om du väljer den tryckta boken finns elevljudet istället i Pluswebben, som du skaffar separat.
Alegría, paso uno och dos för steg 1-2
Alegría paso uno och dos är allt-i-ett-böcker med 10 kapitel i varje bok. Varje kapitel innehåller en bastext, tre extra hör- och läsövningar samt ett par extra lästexter, varav en alltid belyser en kulturell företeelse, En el mundo hispánico.
Vocabulario y gramática
Med hjälp av den metodiska ord- och grammatikinlärningen får eleverna en stabil plattform att utgå från när de tränar sig i att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt. Serviceglosor finns till varje text och en fullständig kapitelordlista samt en alfabetisk ordlista hittar man längst bak i boken. Samtliga huvudtexter finns översatta till svenska i facit.
Practicar
I varje kapitel får eleverna visa vad de lärt sig i olika praktiska övningar: skriftliga, muntliga och lekfulla!
Rincón de cultura och Rincón de música
Efter vart tredje kapitel får eleverna en extra dos kultur och musik. De färgglada uppslagen rymmer konstnärer som Diego Rivera, Fernando Botero och Santiago Calatrava. I musikinslagen får eleverna träffa Estopa, Juanes, Amaral, Ha-ash, m.fl. Torres humanas, piñatas och desfiles gigantes är andra roliga företeelser som presenteras.
Lärarhandledningen
Alegría paso uno och dos lärarhandledning ger dig konkreta pedagogiska tips till varje kapitel, särskilt fokus har lagts på dig som är ny spansklärare. Vi ger dig kulturella tips, språketymologi, skillnad mellan spanska och latinamerikanska och annat du kan krydda genomgångarna med. Eleverna testar sig själva i Caza de puntos, du får färdiga prov, extra kopieringsunderlag och underlag för elevernas individuella utveckling.
Lärarens ljud finns i två versioner, antingen som lärarcd-skiva eller som nedladdningsbara mp3-filer. Båda versionerna har exakt samma ljudinnehåll. Du väljer det som passar dig bäst.
Cd-skivor
Lärar-cd 1–2 innehåller samtliga texter, uttalsövningar, sånger, hörövningar och provuppgifter. För eleverna finns nedladdningsbart elevljud som innehåller ljudinspelningar av bokens samtliga texter i mp3-format. Eleverna kan även hitta sitt ljud i Alegría paso uno Onlinebok och Alegría paso dos Onlinebok, eller i Pluswebbarna. (Hörövningar, musikinslag och eventuella hörtester finns enbart på lärarens ljudkomponent.)
Bienvenidos - Inför steg 3 - repetition av steg 1 och 2
För alla elever som behöver extra hjälp i starten, finns Alegría ¡Bienvenidos!, som är en repetitionskurs av grundskolans steg 1-2. Det är ett förbrukningshäfte som repeterar allt som man kan förvänta sig att eleverna egentligen borde ha med sig från högstadiet; ordkunskap, hörförståelse, grammatik och lästräning.
Alegría, paso tres - steg 3
Alegría, paso tres har 10 kapitel med en bastext i varje, extra lästexter och minst tre hörövningar per kapitel. Alegría är en bok som man ska hinna igenom under läsåret, men som ändå ger mycket extramaterial.
Ordkunskap
Boken och övningarna fokuserar ovanligt mycket på ordkunskap för att öka ordförrådet och för att få igång eleverna i kommunikationsövningarna. Övningarna är fylliga och ger elever på alla nivåer träning och kunskap.
Kultur och musik
Efter vart tredje kapitel finns ett uppslag med kultur och realia och ett uppslag med spansk och latinamerikansk musik. Några exempel är Pablo Neruda och Frida Kahlo samt artister som David Bisbal, Julieta Venegas och Jennifer López.
Grammatik
Grammatiken har en lugn progression och det arbetas mycket med t.ex. preteritum, imperfekt och konjunktiv.
Glosor
Texterna har serviceglosor på samma sida, men även fullständiga styckeordlistor bak i boken. Där finns också en alfabetisk spansk-svensk ordlista. Samtliga texter finns översatta till svenska.
Cd-skivor
Lärar-cd 1-2 innehåller samtliga texter, sånger och hörövningar samt höruppgifter till proven. Elev-cd:n innehåller samtliga bastexter samt ett urval hörövningar.
Lärarhandledning
Lärarhandledningen ger metodiktips, fortbildningsmaterial, kopieringsunderlag, översättningsövningar, självtest för eleverna samt prov med facit.
Alegría, paso cuatro - steg 4
Alegría, paso cuatro för steg 4 är upplagd på samma vis som Alegría, paso tres. Eleverna får läsa om Superstición, El carnet de conducir, El golpe militar en Chile och mycket mer. Grammatik inlärd under steg 3 varvas med nya grammatikavsnitt t.ex. futurum, konditionalis och imp. konjunktiv. Fokus ligger fortfarande på ordinlärning. Vi finner också de vackra och informativa uppslagen Rincón de Cultura och Rincón de Música med texter om Cervantes, Isabel Allende, m.fl. Lästexterna i Leer y entender är nu längre med en successiv svårighetsökning. Det bjuds också på autentisk skönlitteratur. Alegría Online, lärar-cd, elev-cd och lärarhandledning är alla uppbyggda på samma sätt som i Alegría, paso tres.
Alegría, paso cinco - steg 5
Alegría, paso cinco är ett läromedel i spanska för steg 5 på gymnasiet och i vuxenutbildningen.
Boken innehåller 10 kapitel. Texterna är en blandning av läsupplevelser: nyskrivna texter, skönlitterära utdrag och faktatexter för steg 5.
Till varje text finns ett övningspaket där eleverna får möjlighet att
- samtala och diskutera
- bygga ut sitt ordförråd
- praktisera gamla och nya kunskaper
- träna konstruktioner
- känna att spanskan fungerar
Stort fokus läggs på kommunikation, men boken tar även upp vissa grammatiska moment som antingen förstärker kunskaper från tidigare steg, eller är helt nya. I varje kapitel finns också ett antal hörövningar på lämplig nivå.
Några teman som tas upp är internationell kärlek, fördomar, att leva gömd i Chile under diktaturen, samt svenska författare utgivna på spanska.
Till boken finns en lärar-cd. Den innehåller bokens samtliga texter och hörövningar.
La Alegría de leer - modern spansk litteratur - steg 4-7
La Alegría de leer ingår i serien Alegría. Det är en antologi med texter skrivna av spanska och latinamerikanska skönlitterära författare. Boken innehåller både utdrag, noveller och poesi. Tyngdpunkten ligger på latinamerikansk litteratur. Boken är avsedd för studier i spanska på steg 4-7 med tyngdpunkt på steg 5, på gymnasiet, vuxenutbildningen och studieförbunden, men kan även användas på högskola och universitet.
Boken presenterar ett antal redan kända författare så som García Márquez, Benedetti och Neruda, men också flera stora latinamerikanska författare som inte är så kända i Sverige, t.ex. Jorge Bucay, Gioconda Belli, Jaime Bayly och Marcela Serrano. Varje text kombineras med en författarpresentation och en lista över de mest kända publicerade verken. Efter varje text ligger en ordlista och ett övningsavsnitt med ordträning och framför allt diskussionsämnen och grupp- och/eller projektarbeten. Längst bak ligger en omfattande alfabetisk spansk-svensk ordlista.
Lärar-cd
Samtliga texter finns inspelade på en lärar-cd. Inspelningen är gjord i Spanien och ger ett fint djup åt varje text.
Alegría Pluswebb
Alegría Pluswebbarna täcker in steg 1–5 i spanska, de följer bokens upplägg och struktur. Läs mer om Pluswebb här
Alegría Pluswebbarna innehåller:
- mer än 200 sidor med bokens ljudfiler, hörövningar, läsförståelseövningar, och ord- och grammatikövningar som förstärker de moment som boken tar upp
- Realiauppgifter baserade på Internetanvändning
- Filmer
- Bokens ordlistor
- Bokens grammatik
Pluswebbarna har inte bara interaktiva ord-, grammatik-, läs- och hörövningar till varje kapitel i boken. Här finns också finns bildmaterial, kortfilmer, quiz och annat kul. Eleverna kan träna på de moment som tas upp i läroboken på ett annat sätt och lyssna på bokens alla texter och hörövningar samt få extra lästräning genom autentiska texter på Internet.