Förlagets beskrivning

genda 1 tar sitt avstamp i den nya ämnesplanen för företagsekonomi i Gy 2011/Vux 2012 och täcker på ett betryggande sätt kursens centrala innehåll och kunskapskrav.

Hur ska ämnet företagsekonomi behandlas i en grundläggande lärobok? I Agenda 1 är svaret självklart. Det är företaget och företagaren som står i centrum.