Förlagets beskrivning

Agenda 1 tar sitt avstamp i den nya ämnesplanen för företagsekonomi i Gy 2011/Vux 2012 och täcker på ett betryggande sätt kursens centrala innehåll och kunskapskrav.
Företagsekonomi med entreprenörskap och projekt
Hur ska ämnet företagsekonomi behandlas i en grundläggande lärobok? I Agenda 1 är svaret självklart. Det är företaget och företagaren som står i centrum. Och eleven i en tänkt roll som blivande företagare, entreprenör: så här startar man ett företag, så här går det till att driva det, så här kan både små och stora företagsekonomiska problem lösas. Perspektivet är med några undantag det mindre företagets. Det är ju där allt växande börjar med entreprenören som drivkraft.