Förlagets beskrivning

Nu kommer MatteBorgen i ny upplaga! Vårt populära och uppskattade läromedel omarbetas och anpassas utifrån den nya läroplanen.

I MatteBorgen får eleverna följa den något ovanliga familjen Borg på deras öden och äventyr. I vardagsnära och fantasifulla uppgifter utvecklas stegvis de kunskaper som behövs för att uppnå målen i år 5. Varje kapitel har ett tema, som med fördel går att ämnesintegrera.​