Förlagets beskrivning

Matte Direkt Borgen upplaga 2 är reviderad och anpassad till Lgr11. Innehållet har flyttats om och förändrats utifrån Lgr11.