Förlagets beskrivning

Elevboken innehåller 4 kapitel. Varje kapitel inleds med en intresseväckande ingressbild där matematiska begrepp och målsättningen med kapitlet finns, samt diskussionsfrågor som lämpar sig väl för helklassdiskussion. 

ALVA appen innehåller digitalt extramaterial för läxläsning och färdighetsträning.